SAGDYN DURMUŞ ÜÇIN SPORT

AŞGABAT GOLF KLUBYNA HOŞ GELDIŇIZ

Hakyky hanymlar we jenaplar üçin

BAŞLANGYÇLAR ÜÇIN

Ussat tälimçileriň ýolbaşçylygynda özüňizi sportuň täze ugrunda synap görmek üçin örän gowy mümkinçilik.

HÜNARMENLER ÜÇIN

Amerikan kompaniýasy "Nicklaus design" tarapyndan esaslandyrylan bu 18 lunkaly meýdanda ajaýyp wagt geçirmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

GOLF HAKDA

Golf köp düzgünlere, däp-dessurlara we taryha hormat goýýan aýratyn bir medeniýet, filosofiýa, estetika we edep-terbiýe, jenaplar üçin hormat kulty we aýallar üçin hakyky sungat.

  • iconUlulara-da, çagalara-da öwretmek
  • iconTanyşlyk üçin ýörite programma
  • iconTejribeli hünärmenler
  • icon"Nicklaus design" tarapyndan dizaýn
  • iconÝörite enjamlary we inwentary kärendesine almak
  • iconSport zalda fiziki bedeni ösdürmek
  • iconRestoranda ýakymly tagamlar
  • iconOriginal fotosessiýalar
  • iconGolfyň simulýatory
KLUB BARADA

KLUB BARADA

BIZ SIZE HÖDÜRLEÝÄRIS

GOLF BARADA NÄME DIÝÝÄLER?

TAÝGER WUDZ

TAÝGER WUDZ

"Hiç haçan 10-dan 11-ni urup bilmersiňiz, ýöne hemişe synanyşyp görüň"
JEK NIKLAUS

JEK NIKLAUS

"Golf hormat we sport ussatlygy. Biz onuň däp-dessurlaryna we düzgünlerine hormat goýmalydyrys"
GARI PLEÝER

GARI PLEÝER

"Näçe köp işleseňiz, şonça-da köp şowly bolarsyňyz"

HÄZIRKI HABARLAR

GOLF OÝNAMAK!

AÇYK IŞ ÝERLER