Biziň bilen habarlaşyň

Ilkinji golf-kluby Turkmenistanda!

Salgymyz:

Aşgabat, Bagtyýarlyk etrap, Bagtyýarlyk koçesi, 19

Restoranyň telefon belgisi:

Golf-klubyň telefon belgisi:

SARGYT GOÝUŇ

we biziň hünärmenlerimiz hepdede 7 gun, 24 sagat kömek etmäge taýyn
Zerur setirleri doldurmagyňyzy haýyş edyaris!
Zerur setirleri doldurmagyňyzy haýyş edyaris!